PROFILAKTYKA

Profilaktyczne szczepienia dla psa

Szczepienia dla psa dobierane są przez naszych lekarzy indywidualnie w zależności od wieku zwierzęcia, stanu jego zdrowia oraz trybu życia i wykonywanej pracy.

Naszym zdaniem nie podlega dyskusji czy szczepimy. Jednak już na co należy zaszczepić i kiedy jest tematem dość obszernym.  

Szczepienie psa przeciwko wściekliźnie – szczepienie obowiązkowe

W Polsce, obowiązkowym szczepieniem jakiemu podlegają wszystkie psy jest szczepienie przeciwko wściekliźnie. Na właścicieli narzuca ten obowiązek Art. 56. ust. 2.  Ustawy z 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt: „Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.” W tym wypadku sprawa jest jasna. 

Szczepienia zasadnicze

WSAVA (World Small Animal Veterinary Association – Światowe Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt) wyodrębniło „szczepienia zasadnicze”, którym powinny zostać poddane wszystkie psy i koty, niezależnie od okoliczności. U psów do szczepień zasadniczych zalicza się szczepienie przeciwko: wirusowi nosówki (CDV), adenowirusowi psów (CAV) oraz parwowirusowi psów (CPV). Szczepienia te zalecamy powtarzać u psów co 2-3 lata. 

Szczepienia dla psów dodatkowe 

Opcjonalnie, zaleca się szczepienie psów przeciwko takim chorobom jak kaszel kenelowy, leptospiroza, borelioza, grzybica oraz zakażenie herpeswirusem suk ciężarnych i szczeniąt. 

Kaszel kennelowy

Szczepienie przeciwko kaszlowi kenelowemy jest zalecane u psów zamieszkałych na terenach, na których występuje ta jednostka chorobowa ze zwiększoną intensywnością, u psów przebywających w dużych skupisach tj. w hodowlach, schroniskach, hotelach dla psów lub u psów narażonych na częsty kontakt z innymi psami (psy wystawowe, sportowe, a także psy korzystające z psich wybiegów). Kaszel kenelowy nie jest chorobą śmiertelną jednak naszym zdaniem warto psa zabezpieczać ponieważ objawy potrafią być bardzo uciążliwe dla psa i właściciela.  Naszym pacjentom polecamy szczepienie szczepionką donosową (biwalentną), wywołujacą powstanie miejscowej odporności utrzymującej się około 6-9 miesięcy oraz szczepienie przeciwko wirusowi parainfluenzy, które wykonywane jest wraz ze szczepieniem zasadniczym. 

Leptospiroza

Szczepieniu przeciwko leptospirozie najczęściej poddawane są psy ras średnich i dużych, które spędzają ze swoimi właścicielami dużo czasu poza miastam i w lasach, a w grupie najwyższego ryzyka są psy myśliwskie. U niektórych psów (głownie ras małych) nie zaleca się szczepienia przeciwko leptospirozie ponieważ antygeny leptospirozy umieszczane w szczepionce są czynnikiem, który najczęściej wywołuje niekorzystne reakcje poszczepiennie. Jeśli po pierwszym podaniu szczepionki zawierającej antygeny leptospirozy pojawiły się niepokojące objawy, następnym razem należy unikać tego składnika w szczepionce. Odporność poszczepienne utrzmuje się 1 rok.  

Borelioza

Szczepienie dla psa przeciwko boreliozie dostępne jest w Polsce odkilkunastu lat, jednak dopiero teraz wzrosło zainteresowanie tą szczepionką ze względu na zwiększona liczbę kleszcze w Polsce oraz zachorowań na boreliozę u ludzi. Kładziemy duży nacisk na profilaktykę przeciwkleszczową u psów i zalecamy aby każdy pies był prawidłowo zabezpieczony przeciwko kleszczom przez cały rok. W tzw. „sezonie” kleszcze występują z wyraźnie zwiększoną intensywnością, a „poza sezonem” jest ich tylko mniej. Na prośbę właściciela możemy psa dodatkowo zaszczepić szczepionką przeciwko boreliozie. Odporność utrzymuje się 1 rok. 

Grzybica

Szczepienie psów przeciwko grzybicy jest zalecane najczęściej w przypadku leczenie klinicznej formy grzybicy skóry i dobierane jest indywidualnie.  

Herpeswiroza 

Szczepienie w celu zapobiegania śmiertelności, objawom klinicznym i zmianom patologicznym u szczeniąt wywoływanym przez zakażenia herpeswirusami wykonywane jest przed planowaną ciążą oraz w trakcie ciąży u suk hodowlanych. Zalecamy to szczepienie u  wszystkich suk przeznaczonych do rozrodu. 

Kalendarz szczepień psa

Uproszczony schemat szczepień szczeniąt: 

 • 6 tygodni – szczepienie przeciwko jednej lub dwóm chorobom 
 • 9 tygodni – szczepienie zasadnicze
 • 12 tygodni – szczepienie zasadnicze
 • po ukończeniu 3-go miesiąca – szczepienie przeciwko wściekliźnie 
 • 16 tygodni – zalecane, opcjonalne szczepienie zasadnicze
 • 1 rok – szczepienie zasadnicze przypominające oraz obowiązkowe szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Przedstawiony powyżej schemat, z różnych przyczyn, może zostać zmieniony przez lekarza. 

Profilaktyczne szczepienia kotów

Szczepienia zasadnicze

WSAVA w przypadku kotów, do grupy zasadniczej zalicza się szczepienia przeciwko: wirusowi panleukopeni kotów (FPV), kaliciwirusowi kotów (FCV) i herpeswirusowi kotów (FCV).  U dorosłych kotów zalecamy powtarzać szczepienie przeciwko tym chorobom co 3 lata.

Szczepienia dodatkowe 

Opcjonalnie zaleca się szczepienia przeciwko białaczce kotów, chlamydiozie oraz przeciwko grzybicy.

Wścieklizna 

Wiele osób pyta, czy szczepić kota na wściekliznę? Odpowiadamy. Szczepienie przeciwko wściekliźnie kotów nie jest wymagane ustawowo tak jak w przypadku psów. Jest to szczepienie dodatkowe, zalecane w przypadku kotów wychodzących oraz obowiązkowe w przypadku kotów podróżujących ze swoimi właścicielami poza granice naszego kraju. U dorosłych kotów szczepienie należy powtarzać co 3 lata lub w przypadku kotów podróżujących za granice – co roku. 

Białaczka (FeLV)

Szczepienie kotów przeciwko białaczce zalecane jest kotom wychodzącym, dziko żyjącym, zamieszkałym w skupiskach (hodowle, schroniska) oraz wszystkim kotom kontaktującym się z kotami pochodzącymi z obcych gospodarstw domowych (np. koty wystawowe). Przed szczepieniem konieczne jest wykonanie testu, który wykluczy bezobjawowe zakażenie kota wirusem białaczki. Szczepienie to niesie za sobą ryzyko wystąpienia mięsaka poiniekcyjnego (choroba nowotworowa). Mięsaki poiniekcyjne zdarzają się jednak bardzo rzadko, a zakażenie wirusem jest śmiertelne dla kota. Nasi lekarze zalecają regularne szczepienia, jednak decyzja o tym zawsze należy do właściciela. Odporność poszczepienna utrzymuje się 1 rok. 

Chlamydioza

Szczepienie przeciwko Chlamydophil felis zalecane jest kotom wychodzącym, dziko żyjącym oraz przebywającycm w skupiskach. Szczepienie to najczęściej podawane jest wraz ze szczepieniem zasadniczym. Odporność poszczepienna utrzymuje się 1 rok. 

Uproszczony schemat szczepień kociąt: 

 • 8-9 tygodni – szczepienie zasadnicze
 • 12 tygodni – szczepienie zasadnicze
 • 16 tygodni – szczepienie zasadnicze
 • 1 rok – szczepienie zasadnicze przypominające 

Przedstawiony powyżej schemat, z różnych przyczyn, może zostać zmieniony przez lekarza. 

Inne szczepienia dla psów i kotów 

Oferujemy również autoszczepionki przygotowywane na zamówienie w celu leczenia uogólnionych lub miejscowych zakażeń bakteryjnych. Decyzję o leczeniu szczepionką przeciwko grzybicy oraz autoszczepionką podejmuje lekarz weterynarii razem z właścicielem zwierzęcia.   

Profilaktyka przeciwko pasożytom wewnętrznym 

Schemat odrobaczania szczeniąt: 

 • 2, 4, 6, 8 tydzień
 • następnie co 4 tygodnie do ukończenia przez psa 6-go miesiąca
 • od 6-go miesiaca co 3 miesiące.

Schemat drobaczania kociąt: 

 • 3, 5, 7, 9 tydzień
 • następnie co miesiąc do ukończenia przez kota 6-go miesiąca
 • od 6-go miesiąca co 3 miesiące.