Choroby gryzoni

Myszy, szczury, chomiki, szynszyle, koszatniczki to gryzonie, które również wymagają opieki weterynaryjnej. Choroby gryzoni bywają trudne acz nie niemożliwe do wyleczenia, jeżeli odpowiednio wcześnie zostaną zdiagnozowane. Ważna jest również profilaktyka, która pomoże uporać się z wieloma schorzeniami. Warto odpowiednio:

– urządzić klatkę, w której hodowane są gryzonie,

– przestrzegać zasady higieny oraz zapewnić warunki cieplne i wilgotnościowe.

Częstymi chorobami gryzoni i królików, jak również sprawiającymi wiele problemów w leczeniu, są choroby zębów, a także … zaparci i wzdęcia. Choroby te wynikają głównie z nieodpowiedniej diety. Stąd też warto zadbać o odpowiednio zbilansowaną dietę.

Pamiętajmy, że gryzonie są nosicielami drobnoustrojów chorobotwórczych, dlatego też w ramach naszej praktyki weterynaryjnej nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje, aby móc jak najwcześniej zdiagnozować i wyleczyć wszelkie choroby gryzoni.