Ogłoszenia o zamówieniach

Zapytanie ofertowe na zakup detektora do radiologii cyfrowej

(data zamieszczenia 14.06.2019)

Do oferty należy dołączyć oświadczenie że oferowany sprzęt spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę analizatora do morfologii 

(data zamieszczenia 14.06.2019)

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę analizatora do biochemii

(data zamieszczenia 14.06.2019)

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę analizatora do immunochemii

(data zamieszczenia 14.06.2019)

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mobilnego unitu stomatologicznego

(data zamieszczenia 22.06.2019)

Do oferty należy dołączyć oświadczenie że oferowany sprzęt spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mobilnego USG

(data zamieszczenia 22.06.2019)

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tarnika elektrycznego, rozwieracza dla koni oraz strzykawki

(data zamieszczenia 22.06.2019)

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę aparatu do narkozy wziewnej

(data zamieszczenia 25.06.2019)